Ürünler

Statik Mikserler

Ürün Talep Formu İçin Tıklayınız

Helisel Karıştırma Elemanları İle Statik Mikserler; MX1 - MX2

Antico tarafından üretilen statik mikserlerin kullanımı ve montajı basittir.

Yüksek randımanlı  MX1 ve MX2 statik mikserlerimiz hem mevcut boru hatlarına hem de yenilere monte edilebilirler. Karıştırma sistemi; statik mikserin gövdesini oluşturan borusal kısmın içindeki karıştırma elemanları vasıtasıyla boru hattı içinden akan sıvının basıncını  kullanır. Tüm bu elemanlar, akışı daha fazla segmenlere bölerek ve kesintisiz bir ara kesit ve  ürünün sonraki birleşimini oluşturarak akış yönünü dairesel esaslı değiştirirler.

Statik mikserlerde hiç bir parçanın aşınmaya tabi olmaması gibi büyük bir avantaj söz konusudur böylelikle  bakım ve yedek parça hiç bir zaman sorun teşkil etmemektedir sadece basit periyodik temizleme gerekmektedir. 

Mikser, her modeli farklı karıştırma elemanlarını içeren tübüler (borusal) bir yapıdan oluşmaktadır (MX1 or MX2). Her eleman, dik şekilde ve merkezde kesişen iki diyaframdan  oluşmaktadır.

Karıştırma performansı, radyal akış sapması esaslıdır.  MX1 ve MX2'deki elemanlar ; karıştırma derecesi hem sıvı hem gazlar içim matematiksel hesaplanabilirken karıştırma evresi boyunca basınç düşmelerini minimum seviyede sınırlayacak şekilde tasarlanmışlardır. 

Karıştırma prensibi her iki tip karıştırma elemanı için aynıdır: aradaki fark, oluşturulan basınç düşmesine göre elemanların eğilimi ile belirlenmektedir.

Talep üzerine, opsiyonel olarak:

  • Çıkartılabilir elemanlar 
  • İzolasyon ve kılıf 
  • Enjektörler
  • Redüktörler 
  • Y borularla çift akış

kataloglarımızı

incelediniz mi?