Ürünler

Yükleme Platformları

Ürün Talep Formu İçin Tıklayınız

Platformun düzeneği 
Platform köşelerinin her biri kolon kaidesini taşımak üzere tasarlanmakta böylelikle her bir platform 4 yükleme koluna kadar kullanılabilmektedir. 
 
Platform tarafları, portative merdiveni ve erişim merdivenini taşımak üzere tasarlanmaktadır. Alt yükleyiciler, zemin seviyesi işlemleri için ana kaideye uydurulabilmektedir. 
 
Platform konstrüksiyonu 
Doğru yükleme kolu çalışması için sert ve sağlam bir platform temel gerekliliktir. Bu da; taban ve kafa plakalarını ve kaynaklı çelik profil konstrüksiyonunu içeren kalın kolon kaidesi ile sağlanmaktadır.
 
Ölçüler 
Yükleme istasyonunun ölçüleri, uzun yılalrın deneyimi ile tespit edilmiştir. 
 
 * Yerel veya özel taleplerinize uygunluk için ayarlamalar yapılabilir.

kataloglarımızı

incelediniz mi?